Automotive

Chcete mať čo najviac lojálnych zákazníkov? Chcete im poskytnúť tie najlepšie produkty a servis? Chcete budovať pozitívny postoj k vašej značke a dosiahnuť tak, aby vaša značka vynikla nad ostatnými? Chcete optimalizovať efektivitu a imidž komunikácie? 

Na všetky tieto otázky či výzvy vám odpovie sektor Automotive.

V dnešnom narastajúcom konkurenčnom prostredí nepotrebujú klienti len čísla a základné výsledky z prieskumov. Potrebujú aj ďalšie analýzy, prehľady trhu, konzultácie či poradenstvo. Preto využívame naše globálne skúsenosti a pridanú hodnotu tak, aby sme pomáhali vytvárať efektívnejšie a inovatívnejšie obchodné rozhodnutia.

Naša medzinárodná sieť pokrýva viac ako 250 odborníkov v sektore Automotive. Využíva najmodernejšie výskumné techniky a detailné znalosti trhu, aby následne poskytla analýzy a špeciálne výskumné riešenia klientom vo viac ako 50 krajinách Európy, Ameriky a ázijsko-tichomorskej oblasti.

Naši výskumníci ponúkajú širokú škálu svojich skúsenosti, ktoré zároveň poskytujú klientom len tie najrelevantnejšie a správne informácie za zodpovedajúcu cenu.

Sektor Automotive sa komplexne zameriava na potreby svojich klientov:

  • automobilových výrobcov a predajcov;
  • výrobcov pneumatík;
  • servisy;
  • dodávateľov súčiastok;
  • čerpacie stanice;
  • ropné spoločnosti,…

V sektore Automotive poskytujeme široké portfólio služieb, ktoré sú ideálne pre potreby všetkých klientov automobilového priemyslu:

Analýzy trhu

Kvantifikácia trhu – zisťuje veľkosť trhu, podiel na trhu a predpovedá ďalší vývoj trhu.

Analýza konkurencie – vyhodnocuje aktivity konkurencie a odhaľuje potenciálne obchodné príležitosti.

U&A štúdie – zisťujú potreby a správanie zákazníkov vo vzťahu k automobilovým produktom a značkám.

Marketingový mix

Testovanie konceptov a produktov – testuje, či bude špecifická cieľová skupina akceptovať automobilové koncepty, produkty alebo služby.

Klinické testy automobilov – testujú, či budú v budúcnosti kupujúci akceptovať nové typy automobilov, a ako kupujúci vnímajú nové modely automobilov na rôznych úrovniach  procesu ich vývoja.

Cenové štúdie – určujú, ako zmeny v cenovej politike vplývajú na ďalší rast a rozvoj klienta.

Kvalitatívne štúdie – monitorujú kvalitu produktov alebo služieb na automobilovom trhu, napr. záručný servis, financovanie a pod.

Hodnotenie propagačných aktivít – poskytuje jedinečné a detailné pochopenie propagačných aktivít, ktoré sa realizujú práve v čase kúpy automobilu, a zároveň  zisťuje vplyv týchto aktivít na konečnú cenu vozidla.

Hodnotenie distribúcie vozidla - kontroluje sieť predajcov a predajní v oblasti predaja, štandardov kvality, cenovej a propagačnej politiky.

Meranie spokojnosti

Spokojnosť zákazníka – meria úroveň spokojnosti a analyzuje očakávania zákazníkov vo vzťahu k automobilom a službám.

Spokojnosť predajcov – meria úroveň spokojnosti s predajcami jednej značky automobilov a porovnáva ich so spokojnosťou s konkurenciou.

Mystery Shopping – meria úroveň kvality poskytovaných služieb, konfrontuje ich s nastavenými štandardmi a identifikuje tak slabiny v predajnom procese s prípadnou možnosťou nastavenia motivačného hodnotenia zamestnancov.

Komunikácia a budovanie značky

Imidž značky – zisťuje, ako je značka na trhu vnímaná a posudzuje silné stránky značky.

Corporate Reputation - zameriava sa na dobré meno a pozicioning automobilových spoločností.

Tracking reklamných kampaní – hodnotí reklamné kampane a pomáha optimalizovať mediálne výdavky.

Hodnotenie online prezentácie – hodnotí efektivitu a navigáciu na webových stránkach automobilových spoločností.

Naši výskumníci sú pripravení vysvetliť vám jednotlivé typy týchto prieskumov v závislosti od vašich špecifických požiadaviek.

Prečo s nami spolupracovať?

  • Skupina TNS má 40 ročné skúsenosti s prieskumami v sektore Automotive.
  • Využívame najmodernejšie výskumné riešenia a techniky.
  • Máme proaktívny prístup, poskytujeme analýzy, konzultácie, poradenstvo a ďalšie odporúčania.

Poznáme svet, v ktorom žijú naši klienti, na základe čoho ľahšie interpretujeme príležitosti a hrozby, ktorým sú klienti vystavení. Detailné a prehľadné analýzy pripravujeme  na základe informácií, ktoré dennodenne získavame. Poznáme trh automobilového priemyslu, strategické úlohy a rozhodnutia našich klientov.

Sme partneri, ktorí svojim klientom radia pri ich špecifických stratégiách rastu, či už pri vstupe na nové  trhy, inováciách, prechode zákazníkov medzi značkami či riadení vzťahov so zákazníkmi a zamestnancami. Dokonale poznáme spotrebiteľské správanie v každom kultúrnom, ekonomickom a politickom regióne.