Inšpirácie pre Váš rast

V spoločnosti TNS má kvalitatívny výskum dôležité miesto. Veríme, že kvalitatívny prieskum a jeho jedinečný pohľad na vec, vie priniesť Vášmu biznisu skutočné porozumenie. Veríme, že pravý “kvaliťák” znamená rozdiel medzi stagnáciou a posunom vpred.

Zákazníci sú jedineční a častokrát nepredvídateľní vo svojich reakciách. Analýzy na veľkých vzorkách a štandardizované dotazníky Vám vždy neprinesú komplexné porozumenie. Ideálna je kombinácia kvantitatívneho merania a kvalitatívneho porozumenia. Kvalitatívny prieskum sa vie pozrieť do hĺbky problému, k jadru veci. Kvalitatívny výskum umožňuje zodpovedať otázky „Prečo? Ako?".  V TNS Slovakia Vám sprostredkujeme ten najvernejší vhľad do života Vašich zákazníkov, odkryjeme insighty pre Vami zvolenú cieľovú skupinu.

Vydajte sa s nami objavovať!

Čo Vám ponúkame?

  • Riešenie na mieru založené na našej dlhoročnej skúsenosti a expertíze.
  • Prípravu projektu a jeho priebeh založený na vzájomnej intenzívnej komunikácii.
  • Starostlivý výber respondentov – vysoké štandardy nastavené na oddelení regrutácie.
  • Profesionálny tím skúsených moderátorov/výskumníkov (moderátori sú v TNS Slovakia zároveň aj výskumníkmi, nenajímame si externých moderátorov na moderovanie; náš výskumník = moderátor je s projektom od jeho začiatku po koniec, čo znamená komplexné a detailné porozumenie a teda aj relevantné a cielené odporúčania).
  • Vlastné štúdio v Bratislave a Žiline s možnosťou sledovať diskusiu naživo.
  • Realizáciu prieskumu po celom Slovensku (okrem štandardného postupu regrutácie máme pre regrutáciu panel s databázou viac ako 15 000 respondentov).
  • Relevantné a praktické výstupy, vrátane odporúčaní, akčných krokov a návrhov na implementáciu.

V TNS Slovakia máme samostatné oddelenie kvalitatívneho výskumu s viac ako dvadsaťročnou tradíciou. Spájame overené postupy kvalitatívneho výskumu s novými a inovatívnymi prístupmi. „Viac hláv – viac rozumu.“ Inšpirujeme sa najnovšími svetovými prístupmi, zdieľame názory s našou globálnou sieťou, v ktorej pôsobí viac ako 600 kvalitatívnych výskumníkov. Takto Vám vieme priniesť ten najlepší spôsob ako skúmať Vaše otázky a priniesť Vám skutočné porozumenie toho, čo  Vaši zákazníci potrebujú. Prinášame insighty, ktoré Vám pomôžu rásť a budú pre Vás inšpiráciou na hľadanie nových prístupov a pohľadov na Váš biznis.

Značkové riešenia pre kvalitatívny výskum:

  • Insightment – náhľad do vzniku konceptov
  • SuperGroup – rozvoj nápadov a konceptov
  • SuperClinic – vylepšenie nápadov

Okrem týchto značkových riešení sa pri kvalitatívnych výskumoch využívajú aj ďalšie známe značkové riešenia, ako napríklad NeedScope, AdEval, TRI*M a mnohé iné.

V roku 2015 sme pre realizáciu online kvalitatívnych výskumov spustili diskusné fórum iQual. Je to jedinečná a na mieru navrhnutá platforma, podstatou ktorej je diskusia respondentov vo virtuálnom prostredí na rôzne témy – počnúc tým, prečo si danú značku vybrali, a aké s ňou majú skúsenosti až po generovnie a vytváranie nových návrhov. Online platforma iQual pomáha marketérom hlbšie preniknúť do života bežných ľudí. Zadávateľom prieskumu umožňuje rýchlo a efektívne získať prehľad o skúsenostiach, názoroch či postojoch respondentov, ktorí sa pohybujú v internetovom prostredí. Viac info na www.iqual.sk