Úspešné a rastúce spoločnosti budujú a aktívne riadia vzťahy so svojimi záujmovými skupinami, medzi ktoré patria: zákazníci, zamestnanci, obchodní partneri, akcionári či široká verejnosť.

Spokojnosť a lojalita zákazníkov či zamestnancov patrí medzi najvyužívanejšie témy, pri ktorých pomáhame našim klientom. Využívame pri tom celosvetovo najvyužívanejší nástroj na meranie spokojnosti a lojality TRI*M.

TRI*M pomáha:

  • dosiahnuť pozitívne zmeny kľúčových ukazovateľov spoločnosti
  • budovať a zvyšovať spokojnosť a lojalitu zákazníkov (b2b aj b2c), zamestnancov, dodávateľov, akcionárov atď.
  • prilákať zákazníkov od konkurencie
  • identifkovať silné a slabé stránky spoločnosti
  • zistiť, ako vnímajú a hodnotia konkurenciu vaši zákazníci, dodávatelia
  • dosiahnuť efektívny rast 

Značkové riešenia zamerané na spokojnosť a lojalitu zamestnancov:

  • TRI*M Customer Experience – budovanie stratégie rastu orientovanej na zákazníka
  • TRI*M High Performance Organisation (HiPO) – vytvorenie efektívnej spoločnosti
  • TRI*M Corporate Reputation – budovanie nemateriálnych aktív spoločnosti