Utorok, 21. Jún 2016 | Prílohy k správe | Tagy

To, akú rolu hrajú značky v živote dnešných mladých ľudí, by sa dalo vyjadriť parafrázou známeho citátu. Jeho súčasná verzia by znela asi takto: „Povedz mi, ktoré sú tvoje obľúbené značky a ja ti poviem, kto si.“ 

Preferencie voči určitej značke sa začínajú vytvárať už v tínedžerskom veku. Vytvoriť vzťah medzi značkou a mladým človekom nie je jednoduché. Značka musí pochopiť súčasnú kultúru mladých ľudí, musí touto kultúrou žiť, vyznávať rovnaké hodnoty a prinášať výhody, ktoré mladí ľudia od značky očakávajú.

Akí sú teda slovenskí tínedžeri a mladí dospelí? Aký je ich svet? Ktoré značky preferujú a čo vyznávajú? A ako sa k nim priblížiť?

Odpovede na tieto otázky prináša štúdia o slovenských tínedžeroch a mladých dospelých Millennials+.

Dizajn prieskumu

Dizajn prieskumu kombinuje rôzne výskumné metódy s cieľom poskytnúť komplexný pohľad na mladú generáciu:

  • Rozsiahle kvantitatívne skúmanie života mladých Slovákov 
  • Kvalitatívne skúmanie mladých Slovákov

Štúdia Millennials+ bola realizovaná na vzorke 1500 respondentov vo veku 12-26 rokov. Respondenti boli prerozdelení do 4 základných vekových skupín – 12-15 rokov, 16-19 rokov, 20-26 rokov bez VŠ a 20-26 rokov s VŠ. Okrem týchto rozhovorov sa zrealizovalo ešte 12 etnografických stretnutí s mladými ľuďmi v ich prirodzenom prostredí.. Zber dát sa uskutočnil vo februári a marci 2016 prostredníctvom internetu. Výsledky boli zverejnené v júni 2016.

Hlavné témy štúdie sú rozdelené do viacerých častí:

  • ŽIVOT - typický deň, vzťahy a priatelia, šport, čo je „in“ a čo je „out“, hodnoty, vyhliadky do budúcna, miesto vo svete, životný štýl mladých (Lifestyle), spokojnosť s vlastným životom (TRI*M)
  • TECHNOLÓGIE - technologické hračky, mobilné telephony, internet a sociálne siete
  • MÉDIÁ - vnímanie médií, televízia, rádio a hudba, časopisy a noviny, celebrity, značky
  • SPOTREBITELIA - príjmy a výdavky, míňanie v kľúčových kategóriách, nakupovanie cez internet 

V prípade ďalších informácií nás kontaktujte na katarina.prochazkova@tns-global.sk.


Prílohy k správe


Tagy